Ledenvergadering november 2010

Ledenvergadering 29-11-2010

Plaats:   Dorpshuis “de Slinger”
Datum:   29-11-2010
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   21 leden, Frank Smale (geen lid)
Bestuur   Imke Weemstra, Henk de Boer, Wilten Raap en Argina Rotink
Afwezig m.k.g.   Jacob Plat en Marcel Veenstra

Opening

Imke heet een ieder van harte welkom, verklaart de afwezigheid van Jacob de voorzitter en Marcel als vice voorzitter neemt Imke daarom het voorzitterschap van deze vergadering over.

Mededelingen.

Argina geeft uitleg over de stand van zaken w.b. de AED trainingen en aanschaf.
Er zijn inmiddels collectief AED’s aangeschaft, voor Ossenzijl zijn dit er 3 geworden.
De plaats waar ze komen te hangen is nog niet bekend. We moeten dan ook eerst de kasten aanschaffen, dit zal eind van het jaar gebeuren.

Er is een start gemaakt met de herhalingscursus van de AED training, de 1e groepen hebben dit inmiddels gevolgd.

Er is nog ruimte voor een nieuwe groep, iedereen kan zich aanmelden bij
Argina Rotink, 0561-477484 of per mail arginarotink@hotmail.com

Notulen van 20-04-2010

De notulen worden voorgelezen door de notulist, de aangepaste versie zal nog op de web site geplaatst moeten worden.
N.a.v. de notulen vraagt mw. Steijnmeijer; of PB ook iets kan betekenen waar het gaat om de Oude weg. Afgelopen winter is het asfalt erg verslechterd, en nu met de werkzaamheden wordt het ook niet beter.
Zelf heeft ze al contact gezocht met de Gemeente en heeft ook via de klachtenlijn haar vraag neergelegd.
PB geeft aan dat dit de juiste weg is maar zal het in een volgend overleg met de Gemeente meenemen.

Koppengeld.

Wilten geeft een overzicht van de tegoeden koppengeld dat nog beschikbaar is.
Met het koppengeld van 2011 erbij is dit in totaal € 2476,00.

Aanvragen 2010;

  1. Geitenfok vereniging doet aanvraag voor de kinderactiviteiten tijdens het dorpsfeest, € 1000,00.
  2. Dorpshuis doet aanvraag voor spaarlampen / led verlichting om zo in kosten te besparen. € 350,00.
  3. Sinterklaascommissie voor het organiseren van het Sinterklaasfeest. €300,00.
Hans de Groot licht de aanvraag van het Dorpshuis toe, de rekening van energie is erg hoog, met de spaar / led lampen hoopt men een besparing in te zetten. Er wordt gevraagd naar de eventuele verbouwing ; over wat voor tijdsbestek we het dan hebben is niet bekend, en lampen kun je meenemen.
Marijke Pouwels vraagt of er ook huur gevraagd wordt door het dorpshuis. Dit gebeurd niet, het gaat om een proef die tot april 2011 loopt. Dit is om meer verenigingen te trekken. Haar vraag is waarom er dan wel aanvraag gedaan wordt voor koppengeld.

De leden gaan akkoord met de aanvragen die zijn gedaan.Verslag afgelopen 6 maanden.

Jubileumfeest 4 juni 2010, dit was een groot succes. Ruim 300 bezoekers die zeer tevreden waren over wat er georganiseerd was, het mooie weer heeft ook zeker meegewerkt.

Proef Ossenzijl 14 augustus 2010, eveneens een groot succes, ook toen was het mooi weer, en de opbrengst € 1250,00 is ten goede gekomen voor de aanschaf van de AED’s. Hiervoor worden Marcel Nillissen en Kees van Ast hartelijk bedankt. Op 13 december zal er nog een evaluatie plaats vinden voor de deelnemende bedrijven en sponsoren.

Hoofdstraat fase 1, voor PB is dit en afgesloten hoofdstuk. We proberen wel de gewenste rondweg warm te houden.

De web site is vernieuwd, er iemand gevonden die dit voor ons doet, www.ossenzijl.com

Jan Menger, hij is nog steeds bezig met opnamen in en om Ossenzijl. Hij heeft al vele activiteiten bezocht, en zal nog gaan filmen tijdens de toneel uitvoering.
Er zal een presentatie van de film komen, en voorlopig is deze gepland op 16 april 2010.

Pauze.

Afsluiting jubileumjaar.

Omdat de gondelvaart om financiële redenen geen doorgang heeft gehad heeft het bestuur gedacht het jubileumjaar wel te willen afsluiten.
Dit is geplant op woensdag 29 december, er zal dan vanaf 16.00 uur verzameld worden bij het standbeeld op het veldje aan de Hoofdstraat. Er zal dan een fakkeloptocht voor de kinderen zijn, en er zullen tentjes, vuurkorven, hapjes en drankjes aanwezig zijn om het jubileumjaar met elkaar af te sluiten. Het geheel zal in Dickens stijl plaatsvinden.

Kerstboom.

Er is een grote kerstboom besteld voor dit jaar.
PB benadrukt echter dat we er vanuit gaan dat deze boom dit jaar de jaarwisseling zal overleven. Mocht dit niet het geval zijn dat zal er volgend jaar niet weer een kerstboom door PB verzorgd worden.

Rondvraag.

Mw. Steimeijer; De uitnodiging was laat verspreidt, of er een volgende keer eerder verspreiding kan plaats vinden, dit neemt PB mee.

Anneke Veenstra; vraagt hoe de stand van zaken bij de ijsbaan is. De verlichting moet nog worden aangelegd, er zal een pomp geplaatst worden in een gebouwtje etc.
Er wordt gevraagd of de oude ijsbaan nog lek is. PB geeft aan geen gesprekspartner meer te zijn in deze.
Op de vraag hoe het onderhoud geregeld is, dit zal de IJsclub meenemen in het gesprek dat ze begin 2011 hebben met de Gemeente.

Sluiting.

Imke bedankt een ieder voor zijn / haar komst en sluit de vergadering.<< terug


Afbeelding