Het nieuws
"Proef Ossenzijl"

Uitnodiging Voorjaarsvergadering 2010

Uitnodiging Voorjaarsvergadering 2010

Beste PBO leden,

Hierbij willen wij jullie graag uitnodigen voor de voorjaarsvergadering van PBO.

Deze vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 20 april 2010. Aanvang is 20.00 uur in het Dorpshuis.

Agenda:

- Opening
- Mededelingen
- Notulen vergadering 16-11-2009
- Financieel jaarverslag
- Algemeen jaarverslag
- Pauze
- Jubileum PBO
- Rondvraag
- Sluiting

Wij hopen u allen te mogen begroeten.

Bestuur PBO

Op 3 mei 2010 is er in het Dorpshuis een bijeenkomst inzake de bestemmingsplannen Steenwijkerland. Deze avond begint om 20.00 uur in Dorpshuis De Slinger.

Vergeet niet om u aan te melden voor de reünie op 3 juni aanstaande via de website www.ossenzijl.com of schriftelijk aan geitenfokvereniging Ossenzijl, t.a.v. A. Veenstra, Burg.van der Veenweg 16, 8376 HL Ossenzijl. Graag aantal personen + namen doorgeven van de deelnemers. Wij verzoeken u gelijktijdig uw deelnemersbijdrage van € 12,50 pp over te maken op bankrekeningnr. 1093.49.954 t.a.v. de Geitenfokvereniging Ossenzijl o.v.v. naam en adresgegevens.

<< terug

Afbeelding