Uitnodiging Jeugdschouw
"Proef Ossenzijl"

Uitnodiging Jeugdschouw

Geachte ouders, beste dorpsgenoten,


Na de afzegging voor de “Jeugdschouw “ op 24 Januari door ziekte van wethouder Peter van de Terp heeft de gemeente ons gevraagd om de Jeugdschouw te verplaatsen naar aanstaande Donderdag 31 Januari om 16.00u. De opzet van deze middag is gelijk als de eerdere planning. Hieronder vind u nog eens de belangrijkste informatie terug.

Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken heeft Plaatselijk Belang Ossenzijl samenwerking gezocht met basisschool Eben Haëzer. De leerkrachten hebben het onderwerp “Jeugdschouw” in de les behandeld waarna er een plan van aanpak is opgesteld.

Per locatie zijn er kinderen aangewezen die middels tekening, foto, collage en/of bouwwerk tekst en uitleg zullen geven aan de wethouder. Plaatselijk Belang Ossenzijl zal de ouders van deze kinderen benaderen of zij onder begeleiding van een ouder beschikbaar zijn op 31 Januari om 16.00u in het dorpshuis.

De betreffende locaties met vertegenwoordigers zijn: Evenemententerein (Einde G.B.Kooystraat): Anna vd Wal, Roel, Albert Auke, Jarno.

Speeltuin G.B.Kooystraat: Sara, Mark van Vliet, Alex, Robin Kremer.

Kuitenpad: Meeuwis, Sieger, Esther, Noor, Luna, Rink, Wilten.

Op verzoek van Audrey en Henrieke willen we de wethouder ook vragen om het veldje, ingesloten tussen Burg.vd Veenweg, De Korten en de G.B.Kooystraat speelvriendelijk te maken en strontvrij te houden.

Om de hierboven genoemde vertegenwoordigers zo veel mogelijk te steunen willen wij alle kinderen van Ossenzijl vragen of zij onder begeleiding van een ouder de verzoeken en argumenten voor deze speelplekken komen ondersteunen. Na de toelichting in het dorpshuis zal een delegatie van Plaatselijk Belang en kinderen met de wethouder rond 16.30u de speelplekken bezoeken. Ook hier nodigen we kinderen en ouders en ouders uit om ons te vergezellen. In verband met verkeersveiligheid willen we u met klem verzoeken om de kinderen niet zonder begeleiding mee te laten gaan daar dit initiatief niet onder verantwoordelijkheid van school valt.

Namens alle kinderen danken wij u voor de medewerking. Mocht u na aanleiding van deze brief nog vragen hebben kunt u contact op nemen met Wilten Raap op telefoonnummer 06-12302129 of via ons mailadres info@ossenzijl.com. Meer informatie is ook te vinden op www.ossenzijl.com.
Bestuur Plaatselijk Belang Ossenzijl

<< terug

Afbeelding