Uitnodiging gezamenlijke Voorjaarsvergadering 2017
Dorpshuis

Uitnodiging gezamenlijke Voorjaarsvergadering 2017

Beste dorpsgenoten

Hierbij willen wij jullie graag uitnodigen voor de gezamenlijke voorjaarsvergadering van de Geitenfok en Plaatselijk Belang Ossenzijl. We hebben voor deze gezamenlijke vergadering gekozen omdat we meer verbinding willen tussen de organisaties dit levert naar onze mening een aantal voordelen op waarop we tijdens de vergadering kort zullen ingaan. We houden beiden onze eigen agenda die u hier dan ook bijgevoegd vindt.

Plaatselijk Belang is op zoek naar minimaal 2 nieuwe bestuursleden voor dit jaar en ook naar 2 nieuwe bestuursleden voor volgend jaar. Indien we geen nieuwe bestuursleden krijgen, zullen we per direct over gaan tot een inactief bestuur PBO dat slechts enkele zaken kan en zal afwikkelen en in 2017 er misschien wel helemaal mee stopt. Dit lijkt ons geen goede ontwikkeling voor Ossenzijl en we doen daarom een dringend beroep op de inwoners om je actief te melden als bestuurslid.

De vergadering zal plaatsvinden op maandag 27 maart 2017. Aanvang is 20.00 uur in het Dorpshuis De Slinger, de zaal is vanaf 19.30 open.

Agenda Geitenfok:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag 2016
 4. Financieel verslag
 5. Evaluatie (feest) 2016
 6. Voorbespreking feest 2017
 7. Overige activiteiten
 8. Verloting
 9. Rondvraag

PAUZE

Agenda Plaatselijk Belang Ossenzijl:

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Financieel verslag 2016 (notulen jaarvergadering 14-03-2016 staan op de website www.ossenzijl.com)
 4. Bestuursverkiezingen, aftredend en niet herkiesbaar zijn Herma Knobbe en Henk de Boer. Voor 2017 zoeken we minimaal 2 nieuwe bestuursleden, mogen er ook 3 zijn. In 2018 zullen er opnieuw 2 bestuursleden aftreden en zich niet herkiesbaar stellen. Nieuwe kandidaten kunnen zich bij het bestuur melden.
 5. FIT Ossenzijl
 6. Pannakooi en afwikkeling Koppengeld
 7. Glasvezelnet
 8. Lopende zaken
 9. WVTTK (o.a. mailadressen, vlaggen, OV) ?
 10. Rondvraag

<< terug

Afbeelding