Het nieuws
"Proef Ossenzijl"

Subsidie Rieten dak

Grote belangstelling voor subsidie voor rieten daken

Er blijkt grote belangstelling voor de subsidiepot van de gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel voor het restaureren van rieten daken. Inmiddels zijn er ruim 130 reacties binnengekomen op het project Rieten Daken Steenwijkerland 2010. Het maximale beschikbare subsidiebedrag is bij ruim 50 aanvragen bereikt. Wethouder Henk Boxum: ‘De belangstelling is overweldigend. We vinden het jammer dat we zoveel mensen nu teleur moeten stellen. Daarom wil de gemeente Steenwijkerland samen met de provincie Overijssel afspraken maken voor een vervolgproject in 2011.’

Het project Rieten Daken Steenwijkerland 2010 ging op 1 maart 2010 van start. Particulieren die de rieten daken van hun vooroorlogse boerderij willen herstellen met riet uit de Weerribben of Wieden, konden een beroep doen op een subsidie. De provincie Overijssel en de gemeente Steenwijkerland stelden hiervoor een bedrag van € 270.000,- beschikbaar. De subsidie bedraagt 25% van de kosten, met een maximumbedrag van € 6.500,- per rieten dak. Het aantal aanvragen dat met het door gemeente en provincie beschikbaar gestelde subsidiebedrag kon worden gehonoreerd, is inmiddels ruimschoots overschreden. Op dit moment heeft het daarom geen zin meer om een aanvraag voor subsidie voor 2010 in te dienen bij de gemeente. Inwoners kunnen wel laten weten dat ze belangstelling hebben voor een eventuele nieuwe regeling. Zodra er meer duidelijkheid is over een project Rieten Daken in 2011 zal de gemeente deze mensen informeren en dit bekendmaken in het gebied.

De eerste herstelwerkzaamheden aan de rieten daken zijn al gestart.

<< terug

Afbeelding