BBQ 2014
"Proef Ossenzijl"

Ossenzijl over 5 jaar een SPOOKDORP

of kan het ook anders?

Denk en discuseer mee op 12 november om 20.00 uur in dorpshuis de Slinger
Onder begeleiding van Renske de Man, projectleider van Stimuland zullen we de leefbaarheid van Ossenzijl aan de kaak stellen.

  • Hoe denkt u over de economie, is er voldoende werkgelegenheid, zijn er voldoende voorzieningen?
  • Hoe kunnen we de jeugd binnen het dorp houden?
  • Wordtervoldoendevooriedereengeorganiseerd?
  • Wordt u voldoende geïnformeerd door de verschillende verenigingen?
  • Hoe kijkt u aan tegen één gezamenlijke vereniging? Geitenfok en Plaatselijk belang.
Het doel van deze avond is om de gedachten, ideeën en wensen van onze dorpsgenoten om te zetten in actiepunten die wij als Plaatselijk Belang de komende jaren op kunnen pakken en mee kunnen nemen in het nieuwe dorpsplan.

Wij kunnen dit niet alleen. Dus komt allen!

<< terug

Afbeelding