Red Overijssel - aanvliegroute naar Lelystad: kan hoger, móet hoger
Dorpshuis

Red Overijssel - aanvliegroute naar Lelystad: kan hoger, móet hoger

Inwoners, ondernemers, recreanten, boeren, natuur- & landgoedbeheerders en bestuurders in Overijssel

Vul hier de enquete in

Wij vinden…:

  • dat laag vliegen boven Overijssel leidt tot onnodige toename van de geluidhinder voor bewoners, recreanten en natuur
  • dat geen onderzoek is gedaan naar de effecten van laag vliegen op onze veiligheid, gezondheid en natuur
  • dat wij door Schiphol Group, de Alderstafel en het Rijk nooit zijn gekend in deze laagvliegroute
  • dat Schiphol Group en het Rijk onze mooie provincie Overijssel verkwanselen. Dit laten we niet gebeuren!

Wij vragen…:

  • dat het Rijk deze laagvliegroute samen met Overijsselse overheden, bewoners, ondernemers en natuurbeheerders herziet
  • dat het Rijk opdracht geeft aan alle luchtverkeersleiders (burgerluchtvaart én de luchtmacht) om de inefficiente indeling van het luchtruim boven Overijssel te herzien
  • dat het Rijk erkent dat vliegen boven Overijssel hoger kan. Hoger móet!

<< terug

Afbeelding