Het nieuws
"Proef Ossenzijl"

Nieuwsbrief PBO voorjaar 2011

Beste dorpsgenoten,


2011 is al weer ruim twee maanden oud en de meesten van ons zijn de oliebollen al weer vergeten. Het bestuur van Plaatselijk Belang Ossenzijl kijkt met gemengde gevoelens terug op ons jubileumjaar. Enerzijds zijn wij meer dan tevreden over de activiteiten die we met z’n allen hebben georganiseerd in het kader van het jubileumjaar van PBO, het was allemaal super en we bedanken nogmaals een ieder die met veel tijd en energie heeft meegeholpen aan het welslagen van ons jubileumjaar. Anderzijds werd ons jubileumjaar wederom afgesloten met een enorme domper. Blijkbaar vinden enkelen in ons dorp het leuk om eigendommen van een ander moedwillig te vernielen. We doelen daarbij op het wederom verbranden van de Kerstboom met alle feestverlichting daarin. De schade hierdoor bedraagt een kleine € 300,= en aangezien de daders nog niet zo sportief zijn om zich vrijwillig te melden, geven we ze nog een maand de tijd om zich bij ons te melden en de schade te vergoeden. Zo niet, dan gaan we alsnog aangifte doen en zullen we daarbij de bij ons bekende namen ook doorgeven. Voorlopig zal de schade uit de kas van PBO worden vergoed en kost het dus wederom de gemeenschap en mogelijk ook de daders weer geld. In ieder geval gaan dit soort vernielingen altijd ten koste van wat anders. Het is nog maar de vraag of we dit jaar überhaupt nog wel een Kerstboom gaan plaatsen omdat PBO dit gedrag meer dan zat is.

Nu wat positiever nieuws. De AED’s zijn na het binnenkomen van de kasten inmiddels opgehangen. We kijken nog even naar het systeem van de routebeschrijving en dergelijke. Zo zal er ook met bordjes moeten worden aangegeven waar de AED’s precies hangen. Velen van ons hebben inmiddels al een herhalingstraining gedaan maar we kunnen ook nog steeds starters gebruiken. We doen met name een beroep op de jongeren in ons dorp. Laat je een paar uur trainen en voorkom zo dat je machteloos staat in geval van nood. Aanmelden kun je je altijd bij Argina Rotink, e-mail arginarotink@hotmail.com

Op 6 april zullen we onze algemene voorjaarsvergadering gaan houden. Noteert u deze datum maar alvast op uw kalender. Naast de algemene ledenvergadering gaan we kijken of we een aansprekende gast kunnen uitnodigen. De agenda vindt u bij deze brief.
Noteert u ook maar alvast de datum van 15 april op uw agenda want om 20.00 uur zal de film die Jan Menger heeft gemaakt over Ossenzijl in Dorpshuis De Slinger haar première beleven. We hebben allemaal in de afgelopen 1,5 jaar Jan op diverse locaties en bij diverse gelegenheden zien filmen. We hopen dat u net zo nieuwsgierig bent naar het resultaat als wij dat zijn. Leden betalen voor de film-avond niets, niet-leden betalen € 3,=.

Tot slot graag nog even uw aandacht voor onze website en ons mailadres. Mocht u vragen hebben aan PBO of gewoon ons willen volgen op onze vernieuwde website, klik dan op www.ossenzijl.com of mail ons via info@ossenzijl.com

We hopen u allen op onze voorjaarvergadering van 6 april te mogen begroeten.

<< terug

Afbeelding