Nieuwsbrief zomer 2011
"Proef Ossenzijl"

Nieuwsbrief PBO zomer 2011

Beste dorpsgenoten,


Zo vlak voor de zomervakantie wordt het al een vast gebruik om een nieuwsbrief te verspreiden over verschillende onderwerpen die spelen in Ossenzijl. Het eerste half jaar van 2011 zit er inmiddels al weer op en er zijn verschillende zaken geweest die we hebben behandeld. In de voorjaarsvergadering zijn we met de aanwezige leden een verhoging van de contributie voor PBO overeengekomen. We gaan van € 5,= naar € 7,50 per jaar. Belangrijkste reden hiervoor is dat we middels de lokale politieke bezuinigingen als PBO minder geld vanuit de gemeente gaan krijgen en we toch steeds meer kosten krijgen voor het gebruiken van faciliteiten zoals de website en andere terugkerende zaken die niet alleen met “Koppengeld” kunnen worden gefinancierd.

Waar we dit jaar samen met het bestuur van het Dorpshuis veel aandacht voor hebben is de toekomst van ons Dorpshuis. We vragen dan ook aan iedereen om de reeds verspreide enquête zoveel mogelijk in te leveren als je dat nog niet gedaan hebt. Dat kan o.a. bij Wilten Raap aan het Kuitenpad nummer 16. Het is belangrijk dat we de vaart in dit proces houden.

Ook de situatie rondom de IJsbaan heeft ons nogal wat vraagtekens bezorgt en is o.a. onderwerp van gesprek geweest tussen een afvaardiging van het bestuur en Wethouder Boxum. Het bestuur van PBO heeft er een heel hard hoofd in of de nieuwe IJsbaan zoals toegezegd voor de winter gebruiksklaar zal zijn en zal dit in overleg met de IJsclub bij de betrokken instanties zoals de gemeente, de projectontwikkelaar van de Gele Stip en Staatsbosbeheer aangeven. Voor wat betreft de Rietopslag en de mogelijke verhuizing naar de nieuwe locatie zijn wij van mening dat eerst de direct betrokken partijen op één lijn moeten zitten alvorens wij een standpunt kunnen innemen namens jullie als dorpsbewoners. Dat zou dan ook nog in de najaarsvergadering met jullie besproken moeten worden. Tijdens het gesprek met de wethouder is ook de ontwikkeling van plan A. Hoofdstraat/Kuitenpad/Hilligerspoortweg besproken. De gemeente wil het graag gaan afronden maar dat betekend dat de kavels 40a en 40b (Hoofdstraat) verkocht en bebouwd moeten gaan worden. Tot het moment waarop dit gebeurt hebben wij gevraagd om de locaties als groenvoorziening in te richten en te gebruiken.

Verder vindt u in onze nieuwsbrief aandacht voor het AED communicatieplan, Burgernet en de mogelijkheid om nog dvd’s te bestellen van de Dorpsfilm en foto’s die vorig jaar tijdens de reünie zijn vertoond in de Hervormde Kerk.

Mocht u zaken bij ons willen melden of vragen hebben aan PBO, dan verwijzen we u graag naar onze actuele website www.ossenzijl.com

Rest ons nog alle inwoners van Ossenzijl een hele goede vakantie toe te wensen en we blijven u op de hoogte houden.

Communicatieplan AED

De afgelopen maanden is er gewerkt aan een communicatieplan en een deelnemers lijst.

Het communicatie plan is terug te vinden bij de verschillende bedrijven/ horeca, en info punten. Er is een platte grond aanwezig met de aanduiding waar u zich bevindt, maar ook waar de AED’s zich bevinden. In de AED kasten zijn lijsten met de telefoonnummers van de cursisten toegevoegd, verder ook een tas met benodigdheden zoals scheermesje, mondkapje etc.

Er worden in week 31/32 nog stickers en bordjes op verschillende plaatsen opgehangen voor verwijzing naar de AED. Dit met name voor toeristen en bezoekers van Ossenzijl die niet bekend zijn in Ossenzijl.

We zijn klaar om de sms alert te activeren. De lijst is in week 23 verzonden om ingevoerd te worden.

Wat kan u verwachten:

  • U ontvangt via de mail een activeringscode die u persoonlijk moet activeren. Als u deze heeft geactiveerd bent u beschikbaar voor een oproep via sms-alert. De sms alert geeft u dan de informatie die u nodig heeft.
  • Mocht u de code vergeten zijn dan is het mogelijk om de kast te openen met een sleutel, die bevinden zich bij de huizen en kerk waar de AED kasten hangen. De reserve sleutels zijn te vinden bij Rotink in de showroom direct rechts om de hoek.

Burgernet

Al meer dan 100 gemeenten hebben Burgernet.

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om gezamenlijk te werken aan een veilige woon- en leefomgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven in de gemeente.

Hoe werkt het?

Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, kan de politie een Burgernetactie opstarten. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Burgernetdeelnemers krijgen dan een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo zijn Burgernetdeelnemers direct behulpzaam bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind.

Burgernet, ook in Steenwijkerland!

Burgernet wordt al in meer dan 100 gemeenten succesvol ingezet. Ook Steenwijkerland krijgt Burgernet. Natuurlijk wil ik graag, dat er in onze gemeente veel mensen meedoen aan Burgernet, want dat verhoogt de kans dat Burgernetacties succesvol zijn.

Bij de gemeentelijke informatiepagina in de Steenwijkerland Expres van 21 juni a.s. zit een wervingsfolder voor Burgernet. In de bijlage stuur ik u die alvast digitaal. Ik hoop, dat veel mensen zich gaan aanmelden, via de website www.burgernet.nl of via het antwoordkaartje dat bij de folder zit. Maar, ik doe ook graag een beroep op u, vanuit uw rol als bestuursleden van een Plaatselijk Belang of Wijkorganisatie. Niet alleen om u zelf aan te melden, maar ook om Burgernet bij inwoners onder de aandacht te brengen. In de loop van deze week zullen posters en folders bij het wijkgebouw in uw buurt worden gebracht. Ik zou het op prijs stellen, als u deze wilt ophangen en bezoekers erop wilt attenderen. Het onderwerp Burgernet wil ik ook graag met u bespreken tijdens de informatieavond kernen en wijken die we in oktober organiseren.

Meer informatie

Ik kan me voorstellen, dat u meer wilt weten over Burgernet. Kijkt u dan op de website www.burgernet.nl. U vindt daar bijvoorbeeld een overzicht van Burgernetacties in andere gemeenten. Op de website staat ook een filmpje waarin, in het kort maar wel heel duidelijk, wordt uitgelegd hoe Burgernet precies in z’n werk gaat.

Ik heb me voor Burgernet aangemeld. Doet u ook mee?

Met vriendelijke groet,

Marja van der Tas

Burgemeester van Steenwijkerland

DVD en Foto’s uit de oude doos

Er is nog steeds een dvd verkrijgbaar van de dorpsfilm die Jan Menger heeft gemaakt. Daarnaast gaan we de foto’s die in 2010 tijdens de reünie zijn vertoond op een cd-rom zetten zodat u ook deze in uw bezit kan krijgen. Hier zitten zeldzame exemplaren bij.

De kosten voor de DVD met de film zijn € 10,= deze zijn verkrijgbaar bij Imke Weemstra 0561-477343

De kosten voor de cd-rom met foto’s zijn nog niet bekend maar ook die zullen we zo gunstig mogelijk proberen te houden. Ook deze kunnen via Imke op telefoonnummer 477343 worden besteld. De prijs zal tegen de tijd van het verschijnen van deze brief ook wel bekend zijn.

<< terug

Afbeelding