Nieuwsbrief voorjaar 2012
"Proef Ossenzijl"

Nieuwsbrief PBO voorjaar 2012

Beste dorpsgenoten,


Voor jullie ligt de Nieuwsbrief voorjaar 2012 van PBO. Als bestuur van Plaatselijk Belang Ossenzijl hebben we besloten om dit voorjaar geen ledenvergadering te houden vanwege de zeer geringe opkomsten in de laatste 2 bijeenkomsten. We bezinnen ons op de najaarsvergadering om met een aantrekkelijk programma voor de vergadering te komen om toch weer wat meer mensen naar deze vergadering toe te krijgen. Het is per slot van rekening uw belang waar wij voor proberen te staan en zonder input van de inwoners is het maar de vraag of wij wel namens de inwoners van Ossenzijl praten. We zijn als bestuur momenteel bezig met een aantal zaken waarover u zo direct meer kunt lezen. Het huidige bestuur van PBO zit 3 jaar in functie en dat betekend dat we een schema van aftreden van bestuursleden hebben opgesteld. In de najaarsvergadering zal daarvoor de eerste bestuursverkiezing worden gehouden. Tevens moet ons dorpsplan een opfrisser hebben mocht u suggesties hebben ten goede van de leefomgeving of andere zaken in het belang van Ossenzijl, dan horen we dat graag. Zelf hebben we in ieder geval de volgende zaken vanuit de oude matrix aangegeven bij de Gemeente en als geheugensteun nog even uitleg over de dorpsplannen:

Uitvoering Dorpsplannen 2012

Vele kernen hebben een dorpsplan of hebben een dorpsplan in ontwikkeling. Een dorpsplan bevat een visie en sociale en fysieke wensen voor de toekomst van de kern. Een vertaling van deze fysieke wensen worden verzameld op een zogenaamde Matrix Dorpsplannen.

Per jaar worden ongeveer 10 fysieke wensen gehonoreerd door het beschikbaar stellen van financiële middelen door de gemeenteraad. Het koppengeld is voor deze wensen ontoereikend. Via de Matrix Dorpsplannen worden extra gelden gezocht via onder andere de Reserve kernen en wijken, leefbaarheidsfonds, reguliere budgetten, Leader, particuliere fondsen etc. etc.

Plaatselijke belangen en wijkorganisaties kunnen projecten indienen voor de uitvoering dorpsplannen 2012. Het collegeprogramma "Met kracht naar kwaliteit" beoogt een bevordering van de leefbaarheid in de kernen en wijken van Steenwijkerland. Het gaat vaak om kleinere leefbaarheidsprojecten. Het dienen dus wensen te zijn die zijn beschreven in het dorpsplan en nog niet zijn gerealiseerd. Het kan ook zijn de gemeenteraad niet één van onze projecten uitkiest, dan proberen wij het volgend jaar weer opnieuw.

Wij als bestuur hebben voor 2012 twee projecten ingediend bij de gemeente. Het gaat om:

  1. Opknappen van het trapveldje nabij het dorpshuis. Dan bedoelen wij herstel van de netten achter de doelen, vlak maken van het veld en verlichting aanbrengen voor gebruik s avonds.
  2. Plaatsen van een informatiebord met plattegrond en voorzieningen van Ossenzijl.

AED

De afgelopen maanden zijn we bezig geweest om alle cursisten opnieuw de herhalingstraining aan te bieden. Dit is voor het grootste gedeelte gelukt. Er zijn nog een paar cursisten die de herhaling nog niet hebben kunnen volgen, voor hen zal er een dezer weken opnieuw een oproep komen met de vraag de herhaling te volgen.

De herhaling is van belang om verschillende redenen;

  • • Het houd u zelf bekwaam in de reanimatie en het gebruik van de AED.
  • \
  • • De arts kan controleren of u de theorie en vaardigheden nog voldoende paraat heeft.
  • • Nieuwe informatie over reanimeren en AED kan worden uitgewisseld.

Mocht men niet meer aan de herhaling kunnen of willen deelnemen dan vervalt uw beschikbaarheid bij een oproep. Het onderhouden van de theorie en vaardigheid is dus van groot belang, wees u daarvan bewust.

In maart / april zij 3 nieuwe cursisten geschoold. Wij zijn blij met iedere nieuwe aanmelding.

Mocht u dat nog niet gedaan hebben en / of overwegen dan kan u zich melden bij Argina Rotink: arginarotink@hotmail.com.

Handhaving verkeerslichten brug!

De gemeente/politie heeft bij ons aangekondigd dat er deze zomer extra controle zal zijn op het stoppen voor de bruglichten bij rood. Let daarom goed op dat u stopt want wanneer u wordt betrapt op het door rood licht rijden, kost het toch al gauw € 220,= exclusief administratiekosten.

Vervanging fotodoeken

We zijn begonnen met het vervangen van een aantal doeken op de fotoroute. Welke dat zijn, moeten jullie uitvinden als je ze nog eens langs loopt of fietst. Ook volgend jaar zullen we er weer een paar vervangen.

Stichting Voorbije Toekomst

Vanuit deze stichting hebben wij het verzoek gekregen om hun bestaan bij de inwoners van Ossenzijl bekend te maken. Deze stichting wil een monument oprichten ter nagedachtenis aan de vele doodgeboren kinderen. Zie voor meer informatie www.stichtingvoorbijetoekomst.nl. Ook staan er gegevens van de stichting op de website van Plaatselijk Belang onder de rubriek nieuws. Klik hier voor de brief van de stichting.


Tot slot graag nog even uw aandacht voor onze website en ons mailadres. Mocht u vragen hebben aan PBO of gewoon ons willen volgen op onze vernieuwde website, klik dan op www.ossenzijl.com of mail ons via info@ossenzijl.com

<< terug

Afbeelding