Het nieuws
"Proef Ossenzijl"

Nieuwsbrief juni 2010

Beste Ossenzielligers,

Het bestuur van Plaatselijk belang kijkt met grote tevredenheid terug op ons zeer geslaagde jubileumfeest van 3 juni 2010. Zowel de Reünie als de Revue waren helemaal top. Langs deze weg willen wij dan ook alle betrokken vrijwilligers van de Geitenfokvereniging, de schoolkinderen en onze dorpsjeugd nogmaals bedanken voor hun inzet om er een geslaagde dag van te maken. Als de weergoden ons op 14 augustus aanstaande ook zo gunstig gezind zijn, beloofd ook “proef Ossenzijl” met haar aantrekkelijke programma zeer geslaagd te worden.

Van de Reünie en de Revue is inmiddels een DVD klaar die gemaakt is door Jan Menger. Deze ruim 2 uur durende film neemt u mee langs alle gebeurtenissen van 3 juni. De DVD is te bestellen via onze website www.ossenzijl.com (kies Contact en daarna E-mail verzenden) en of bij Imke Weemstra, Lageweg 20, 8376 HW Ossenzijl (telefoonnummer 0561-477343). De kosten voor deze DVD/film zijn € 15,=. Als wij de DVD moeten opsturen, dan komen er nog 2 euro aan portokosten bij . De opbrengst van de verkoop zal worden gebruikt voor de kosten van alle activiteiten rondom het 100 jarig jubileum van PBO. Lees verder deze nieuwsbrief aandachtig door want er staat weer veel informatie in.


Evaluatie 1e fase Hoofdstraat Ossenzijl – 2010

De Gemeente Steenwijkerland zal komende periode samen met Plaatselijk Belang een onderzoek naar de bediening van de bruglichten uitvoeren. Het is de bedoeling dat er aan het eind van de zomer verslag wordt gedaan aan de gemeenteraad, zodat zij een beslissing nemen omtrent de bruglichten.

Doel Onderzoek

Bij het verplaatsen van de bruglichten werd het volgende overwogen:
- verbeteren van de leefbaarheid van de bewoners aan het smalste deel van de Hoofdstraat;
- voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen om eerst over de brug te gaan.
Daarnaast is na de evaluatie van eind 2009 aangegeven dat de doorstroming in de Hoofdstraat een belangrijk aandachtspunt is en dat bij de definitieve evaluatie ook naar de doorstroming wordt gekeken. Ook de doorstroming van de scheepvaart zal bij de evaluatie mee worden genomen.


Planning Onderzoek

Voorgesteld wordt om naar drie varianten te kijken en deze varianten in de periode van 14 juli tot 31 augustus te bekijken:
1. verplaatste bruglichten met een verschil van 8 seconden tussen het ene bruglicht en het andere bruglicht van week 24 t/m 26.
2. verplaatste bruglichten met een verschil van 20 seconden van week 27 t/m week 31.
3. oorspronkelijke situatie: dus alleen bruglichten bij de brug van week 32 t/m week 35.
Zo worden alle varianten tijdens de drukkere periode bekeken en dat is volgens ons de maatgevende periode. Aandachtspunt is dat de schoolvakantie (week 28 t/m 33) en bouwvak (week 30 t/m 32) erin zit. Elke variant wordt deels buiten de schoolvakantie bekeken.
De maand september kunnen we als uitloop gebruiken om bijvoorbeeld één van de varianten nog een keer te bekijken.

Noot: we kiezen ervoor om ook naar de oorspronkelijke situatie te kijken, zodat we een goede vergelijking kunnen maken in het geval de raad ervoor kiest om met de proef te stoppen.
Om de evaluatie goed vast te kunnen leggen, zal een externe partij bij de schouw en metingen worden betrokken. Hiervoor is FTE benaderd, het bureau dat de eerdere evaluatie heeft verzorgd.

Op de volgende momenten wordt er een schouw gehouden:
- Week 26: 1 juli tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur
- Week 28: 15 juli tussen 10.00 en 12.00 en tussen 16.00 en 18.00 uur
- Week 34: 26 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur.
Communicatie

- er komt van te voren een persbericht en een brief aan de aanwonenden over de evaluatie
- aanwonenden wordt een vragenlijst toegestuurd om hun beleving van de verschillende varianten in te vullen en aan de gemeente op te sturen.
- In september zal de uitkomst worden gepubliceerd, voordat het in de collegevergadering van B&W wordt behandeld.


Aandachtspunten

- De chicane bij de komgrens richting Oldemarkt en de verkeersafwikkeling op het kruispunt Venebosweg/Ossenzijlerweg. Dit kan van negatieve invloed zijn op de beoordeling van de verschillende varianten. Helaas zijn we nog niet zover dat er een andere verkeersremmende maatregel komt te liggen en we zien het tijdelijk verwijderen van de chicane niet als een oplossing. Op dit moment krijgt het verkeer vanuit Kuinre eerder groen dan het verkeer vanuit Oldemarkt. Om bovengenoemde problematiek te voorkomen, wordt de instelling gewijzigd: verkeer vanuit Oldemarkt krijgt eerder groen.
- Er wordt nog gedacht aan video-opname bijv. tijdens de schouw om één en ander vast te leggen.


CHECKLIST VOOR SCHOUW

- Aantal keren dat het verkeer vastloopt (dat één van de voertuigen achteruit moet) en waar dat gebeurt
- Aantal auto’s dat direct voor de brug staat (c.q. bij de dichtstbijzijnde bruglicht)
- Aantal auto’s dat het verste bruglicht negeert
- Aantal auto’s dat voor de 2e keer voor de brug moet wachten (bijv. veel het geval na een opstopping in de straat)
- Benodigde tijd voor de brugbediening (vraag is of die tijdens de schouw mee moet worden genomen, deze vraag heb ik ook bij de provincie neergelegd)
- Aantal auto’s dat gebruik maakt van de Bloemstraat van/naar Opdijk op het moment dat de brug gesloten is voor verkeer.


AED. Afgelopen winter en voorjaar zijn we bezig geweest om alle vrijwilligers die zich hadden aangemeld voor de training reanimeren en AED, te trainen en daardoor bekend te maken met reanimeren en het AED apparaat. Op 12 en 13 juli ronden wij de basistrainingen af. Ondertussen zijn wij ons aan het oriënteren op de aanschaf van de AED’s, dit vergt een goed vooronderzoek. Om de juiste keuze te maken hebben wij Hans Bouwman gevraagd hierin te adviseren. Na advies zullen we overgaan tot aanschaf, en het doel is om er minimaal 3 te plaatsen, de voorkeur gaat echter uit naar 5. Waar de AED’s komen te hangen is nog niet bekend, hierover later meer. Vanuit de PBO en de werkgroep hebben we ook gemeend de vrijwilligers te willen bedanken voor hun inzet. Dit doen wij met een boekje. Het is een handig meeneem boekje dat duidelijk de belangrijkste zaken en tips voor reanimatie en AED beschrijft. Dit boekje, reanimeren en AED, zal één dezer weken bij u in de bus komen. De eerste herhaling van de scholing zal in november zijn. U ontvangt daarvan bericht, zonder herhaling is de training zinloos. Vanuit de werkgroep en PBO wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Mede dankzij u is het een groot succes geworden. We zijn voorbereid en hopen op deze manier de leefbaarheid en veiligheid in Ossenzijl te verbeteren Overigens,we hopen op nog meer nieuwe vrijwilligers. Wilt U de training alsnog volgen dan zullen we in het najaar een nieuwe cursus organiseren. Aanmelden kan bij Argina Rotink ; 0561-477484. Betrokken inwoners voor de burgerschouw

Iedereen die graag betrokken wil worden bij zijn/haar leefomgeving is welkom.

Dit jaar organiseert de gemeente Steenwijkerland voor het eerst de burgerschouw. Deze burgerschouw houdt in dat de gemeente samen met de inwoners gaat kijken naar de kwaliteit van de openbare ruimte.
Ligt de straat er goed bij? Is er hondenpoep? Is de haag goed gesnoeid?
Daar wordt naar gekeken en daarbij speelt de mening van de bewoners een grote rol.

Aan de hand van een kwaliteitscatalogus wordt de openbare ruimte in Ossenzijl beoordeeld. De kwaliteitscatalogus is een handboek met foto’s van de openbare ruimte in Ossenzijl. Die foto’s worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal bij het invullen van het schouwformulier.

Wilt u meedoen?

Opgeven kan telefonisch (0521-53 85 00) of via e-mail: burgerschouw@steenwijkerland.nl.
Natuurlijk kunt u zich ook opgeven bij het Bestuur van Plaatselijk Belang Ossenzijl.
Graag uw naam, leeftijd, adres en telefoonnummer vermelden.

Er is een trainingsavond eind augustus 2010. De schouw wordt, in overleg, in september 2010 georganiseerd. In november 2010 volgt de presentatie van de resultaten en een evaluatie.

<< terug

Afbeelding