Jaarvergadering PBO 2015
"Proef Ossenzijl"

Jaarvergadering PBO 2015

Beste dorpsbewoners,

Het bestuur van Plaatselijk Belang Ossenzijl nodigt u hierbij uit voor onze jaarvergadering 2015. Deze wordt gehouden op 17 maart 2015 in Dorpshuis De Slinger. De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Financieel jaarverslag en verslag kascommissie (benoeming nieuw lid kascommissie) en Koppengeld
  3. Bestuursverkiezingen. Aftredend en herkiesbaar zijn Argina Rotink en Jacob Plat. Tevens staat er nog een vacature open voor een bestuurslid. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk een uur voor de vergadering melden bij één van de bestuursleden. Stemming zal schriftelijk gebeuren
  4. Verslag gesprek met contactwethouder en andere lopende en afgewikkelde zaken (o.a. evenemententerrein, Pannaveld, Baarhuisje en Dorpshuis)
  5. Pauze
  6. Dorpsvisie/Rondweg
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur!

We hopen jullie allemaal te mogen begroeten.

Bestuur Plaatselijk Belang Ossenzijl

<< terug

Afbeelding