Enquête leden
Enquête leden

Beste inwoner van Ossenzijl

Door middel van deze brief richt het Plaatselijk Belang van Ossenzijl zich tot alle bewoners van het dorp, zowel leden, als niet-leden. Zoals bekend is het doel van het PB het bevorderen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Ossenzijl. Daarvoor is een goede communicatie tussen PB en dorp van groot belang. Hoe beter we kunnen inspelen op wat er in het dorp leeft, des te meer wij voor het dorp kunnen betekenen.

Van al onze leden (een kleine 200) beschikken we over naam en adres. Om de communicatie te vereenvoudigen, waar nodig ook naar niet-leden, zouden we graag ons bestand met meer informatie aanvullen, zoals bijvoorbeeld telefoonnummers en e-mailadressen.

Wanneer u geen lid bent van het PB, maar wel lid wilt worden, dan kunt u zich met behulp van het formulier op de achterzijde van deze brief tevens aanmelden (er is ruimte voor 3 vermeldingen). Een lidmaatschap is individuele, kost 10 euro per jaar en er zijn geen leeftijdsbeperkingen. Iedereen die in Ossenzijl woonachtig is, inclusief wie slechts een deel van het jaar hier woont, heeft toegang tot het lidmaatschap.

<< terug

Afbeelding