Dorpshuis
Dorpshuis

Beste dorpsgenoten

Op 14 december 2015 hebben we een extra gezamenlijke vergadering gehad namens de besturen van het Dorpshuis De Slinger en Plaatselijk Belang Ossenzijl.

In navolging van dit overleg informeren wij u middels deze brief over de genomen vervolgstappen. Ondanks een eerdere toezegging van de gemeente om te komen uitleggen hoe de methode rondom het eigendomsrecht van het Dorpshuis na de verbouwing zou zijn geregeld en waarom, is de gemeente op het laatste moment toch afgehaakt.

Wij betreuren dit ten zeerste omdat het zo’n beetje het laatste moment was voor de gemeente om de bewoners van Ossenzijl en de gebruikers van het dorpshuis uit te leggen waarom de gemeente het eigendomsrecht van het dorpshuis overneemt van de stichting. Een onderwerp waar wij als PBO onze vraagtekens bij hebben geplaatst en met name de informatievoorziening naar de bewoners hierover misten.

Na het overleg van 14 december j.l. is het niet tot een gezamenlijk overleg gekomen tussen de gemeente en de beide besturen. Er is wel afzonderlijk van elkaar contact geweest met de gemeente en het bestuur Dorpshuis, echter heeft het contact voor verschillende inzichten en belevingen gezorgd. Hierna is er geen overleg meer geweest tussen het Dorpshuisbestuur en PBO betreffende het eigendomsrecht.

Het bestuur van het dorpshuis heeft besloten om de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Steenwijkerland te tekenen. Er was wat discussie over het feit of dit statutair zou kunnen maar het is helder dat het bestuur van het dorpshuis volledig beslissingsbevoegd is om deze stappen op de door hun gekozen wijze te nemen. Inmiddels verschijnen de contouren van een mooi gerenoveerd Dorpshuis waarmee Ossenzijl weer jaren vooruit moet kunnen.

Bestuur Plaatselijk Belang Ossenzijl.

<< terug

Afbeelding