"Initiatiefnemers gezocht voor Breedband Buitengebied Steenwijkerland"
Initiatiefnemers gezocht voor Breedband Buitengebied Steenwijkerland

"Initiatiefnemers gezocht voor Breedband Buitengebied Steenwijkerland"

De gemeente Steenwijkerland heeft met de provincie een route ontwikkeld waarbij de uitrol van breedband, met inzet van de inwoners, gestalte moet krijgen. Maandagavond 9 november komt de initiatiefgroep bij elkaar om verdere acties te bespreken. Belangstellenden die zich willen aansluiten zijn van harte welkom.

Inleiding
De aanleg van een breedbandnetwerk is voor een belangrijk deel afhankelijk van de bereidheid van de inwoners in het (buiten) gebied om het initiatief te nemen bij de realisering van een dergelijk netwerk. Zonder de inzet vanuit de bevolking zal het project niet slagen. Op donderdag 5 maart 2015 is tijdens een gehouden informatieavond aandacht geschonken aan de te nemen stappen om vanuit een burgerinitiatief tot realisering van breukband in het buitengebied van Steenwijkerland te komen. Zie voor het verslag hier op de site van Steenwijkerland. Of bekijk hier de presentatie!

Initiatiefnemers gezocht
Uitgangspunt is dat niet de gemeente glasvezel gaat aanleggen, maar dat het initiatief uit de bewoners zelf moet komen. Na 5 maart hebben verschillende enthousiaste initiatiefnemers zich uit verschillende buitengebieden in de gemeente gemeld. Deze groep is 6 oktober j.l. opnieuw bijeen geweest om de voortgang met elkaar te bespreken. Geconstateerd is dat er nog gebieden zijn die nog niet door een initiatiefgroep zijn vertegenwoordigd. In dit stadium van de ontwikkelingen is het van belang dat het draagvlak wordt verbreed en versterkt. Daarom worden mensen uit die gebieden opgeroepen zich aan te melden. Zie voor meer informatie naar de agenda van de avond. Gezocht wordt naar vertegenwoordigers uit de volgende gebieden: Moespot/Leeuwte, Sint Jansklooster, Barsbeek, Ronduite, Doosje, Scheerwolde, Basse , omgeving IJsselham/Ossenzijl en de Eese

Wat is het belang
Snel internet is met name in de buitengebieden, waar geen coaxkabel aanwezig is, niet voor iedereen weggelegd. Door de al maar toenemende mogelijkheden via internet op onder andere zakelijk, onderwijskundig, recreatief terrein en de borgverlening raken de buitengebieden in toenemende mate op achterstand. Deze ontwikkelingen van toenemende mogelijkheden op internet vragen om een hogere down- en upload snelheid die met de huidige aansluitingen niet zijn te realiseren. Voor de leefbaarheid in de toekomst is een stabiel netwerk van belang.

Voor het welslagen van een project wordt een deelname van 60% als ondergrens gezien. Een deelname van 70% of meer is voor een succesvol project beter. Omdat het zaak is zoveel mogelijk aansluitingen te realiseren is draagvlak belangrijk. Een burgerinitiatief biedt de beste garantie om dit draagvlak te realiseren. Daarvoor zijn enthousiaste initiatiefnemers nodig.

Vind u breukband van belang noteer dan 9 november a.s. in uw agenda of als u die avond niet kunt geef u op voor een initiatiefgroep in uw buurt door te mailen naar jan.van.ek@steenwijkerland.nl.

<< terug

Afbeelding