Het nieuws
"Proef Ossenzijl"

Nieuwsbrief augustus 2010

Beste dorpsgenoten,


De vakantieperiode is aangebroken maar dat is voor het bestuur van PBO allerminst een periode waarin we kunnen gaan stilzitten. We zijn momenteel druk bezig met de evaluatie van fase 1 van de Hoofdstraat. Met name de doorstroming wordt in deze maanden via een drietal schouwen door de gemeente en door ons bekeken. Inmiddels zijn er 2 schouwen geweest en de laatste schouw zal op 26 augustus plaatsvinden. Daarna zal er een rapport verschijnen dat ter advisering aan de gemeenteraad zal worden aangeboden waarna er een besluit moet komen hoe we verder moeten met de huidige Hoofdstraat. Let wel op dat er ook gehandhaafd gaat worden voor het doorrijden bij rood bruglicht zowel bij de Opdijk als bij de Sasdijk. Het is maar de vraag overigens of deze lichten nu werkelijk wel een gewenst effect bewerkstelligen of de problemen alleen maar verplaatsen.


Jubileumactiviteiten


De reünie en de revue op 3 juni zijn een groot succes geweest. Het hele feest heeft echter wel een enorm gat in onze begroting geslagen omdat een aantal extra kosten hoog zijn uitgevallen. Met name de extra kosten voor het geluid bij de revue heeft ons veel geld gekost (€ 1.750,= extra) wat vooraf niet voorzien is geweest. Daarnaast hadden we wat meer ruimte nodig in de tent en extra tafels en stoelen (€ 500,= extra).Echter een revue die niet verstaanbaar is voor de mensen was voor ons geen optie. Het bestuur van PBO Ossenzijl heeft echter wel moeten besluiten om de laatste activiteit die voor dit jaar op het programma staat te schrappen. De gondelvaart van oktober gaat dus niet door doordat we dit financieel niet rond kunnen krijgen en we ook nog wat andere zaken moeten bekostigen zoals Sinterklaas en de AED opleidingen.


Wat uiteraard wel doorgaat is “Proef Ossenzijl” en het Kolkfeest op 14 augustus. De kleedjes/rommelmarkt kan nog steeds verkopers in alle leeftijdscategorieën gebruiken. Heeft u nog het één en ander staan waar u vanaf wil, meldt u dan aan bij Cees van Ast of Marcel Nillesen.


Belangrijk!!!

Op 14 augustus ’s avonds is het Kolkfeest met het waterspektakel. Hiervoor zoeken we dringend deelnemers (teams). Vorm met de straat, het bedrijf, je vriendengroep, camping, de kroeg etc, etc een team en doe mee aan dit leuke spektakel op het water. Meld je ook hiervoor aan bij Marcel Nillesen (Hoofdstraat 44) of Cees van Ast (Hoofdstraat 28). Zij kunnen ook nog vrijwilligers gebruiken voor de organisatie dus meld je zo snel mogelijk aan.


PBO hoopt dat we op 14 augustus een dag zullen hebben die voor herhaling vatbaar is. Laat zien met elkaar waar een klein dorp groot in kan zijn.


AED trainingen:


De eerste cursuscyclus zit er inmiddels op en we kijken met volle tevredenheid terug op de dikke 70 mensen die het eerste traject hebben afgerond. We oriënteren ons nu op de aanschaf van de apparatuur en houden u daar uiteraard van op de hoogte. Na de vakantieperiode in september zal het bestuur van PBO een collecte gaan houden die ons financieel in staat moet stellen om uiteindelijk de 3e noodzakelijke AED aan te schaffen. We willen graag nieuwe cursisten er bij hebben en beroepen ons op iedereen maar ook vooral op de jongeren in het dorp. Train jezelf in deze levensreddende handelingen en sta niet met de handen in het haar als je levensreddend moet optreden. Vergeet niet dat het iedereen kan overkomen en dan is het toch wel fijn als er iemand is die mogelijk een leven kan redden.

<< terug

Afbeelding