Ossenzijl

Welkom op de website van Plaatselijk Belang Ossenzijl.

Deze website is een initiatief van Plaatselijk Belang Ossenzijl.
Naar aanleiding van de afsluiting van de Hoofdstraat is ondermeer gebleken dat er behoefte is aan actuele informatie.

We hopen met deze site alle bewoners zo actueel mogelijk op de hoogte te houden van ontwikkelingen, gebeurtenissen die wij als Plaatselijk Belang Ossenzijl behartigen.

We zijn géén nieuwsrubriek, hetgeen betekent dat hier geen foto's en verslagen van bijv. ongelukken en branden in Ossenzijl te vinden zullen zijn. Wél wordt er aandacht besteed aan ontwikkelingen die zich binnen Ossenzijl af zullen spelen en zal er ruimte zijn voor o.a. een kort verslag.

Jaarvergadering: Maandag 26 maart

Waar: In dorpshuis de Slinger
Inloop: Vanaf 19.30 uur
Start: Vanaf 20.00 uur

Afbeelding